Line of Business Solutions

Verksamhet

Koppla på ett intelligent sätt rätt innehåll till rätt affärsprocess vid rätt tidpunkt för friktionsfria beslut och uppdragsutförande

Kontakta oss
Ingenjör med surfplatta

Översikt

Man engagerad i operativa uppgifter.

Driftteam har alltid utmanats att uppnå optimala intäkter samtidigt som kostnaderna sänks. Idag står de inför ytterligare press kring volatilitet i hälso-, energi- och råvarupriser som driver upp kostnaderna och tvingar fram nya hybrid-/distansarbetsmetoder.

OpenText™ Solutions for Operations automatiserar processer för större operativ smidighet, snabbare beslut och ökad vinst.

Utforska driftlösningar

Asset Navigation for Energy

Förbättra effektivitet, säkerhet och efterlevnad med integrerad tillgång till tillgångsinformation

Asset Track and Trace för tillverkning

Optimera tillgångsutnyttjande, prestanda och effektivitet

Processsäkerhetsledning

Minimera risker och förbättra efterlevnadssäkringen

Safe-Workplace Playbook Management för tillverkning

Upprätthåll efterlevnad på arbetsplatsen och håll arbetarna säkra med tillgång till den mest uppdaterade spelboken för säker arbetsplats

Teknisk serviceledning för energi

Effektivisera tekniska serviceförfrågningar för att förbättra tillgångens drifttid och driftsöverensstämmelse

Kundförfrågningar och klagomål

Leverera snabbare och mer effektiva lösningar på kundproblem

Vad gör OpenText olika

fotnoter