Line of Business Solutions

Försäljning

Effektivisera verksamheten, hantera kundinnehåll och optimera försäljningen

Kontakta oss

81%
av säljarna säger att en sammankopplad syn på data över kundresan är viktig

Översikt

Se hur en fullständig kundvy avslöjar försäljningsmöjligheter och förbättrar servicen
Se hur en fullständig kundvy avslöjar försäljningsmöjligheter och förbättrar servicen

Medan säljare fångar, hanterar och spårar kundinteraktioner i CRM-system, finns annan information som innehåller värdefull kontext ofta i olika system. Med information i silo går Sales miste om insikter som förbättrar servicen och avslöjar nya intäktsmöjligheter. OpenText™ lösningar för försäljning integreras med ledande CRM-system för att ansluta alla kundkontaktpunkter och leverera 360-graders kontovyer.

Utforska försäljningslösningar

Kund- och kontoinformationshantering

Optimera försäljningsverksamheten med relevant och kopplad kundinformation

Säljverktyg och säljaktivering

Förstärk kundsamtal med engagerande och konsekvent innehåll

Vad gör OpenText olika

Ledare litar på OpenText

Lär dig hur ledande säljorganisationer lutar sig mot OpenText lösningar.

Se fler kundberättelser

ENGIE Italia stärker konkurrenskraften med en snabb, lyhörd förkontraktsprocess

Lär dig mer

MSIG Asia förbättrar kundupplevelsen med digital utveckling

Lär dig mer