lösningar

Clinical Data Intelligence for Life Sciences

Hastighetsgodkännande med högkvalitativ, kompatibel dokumentation

Kontakta oss

57%
av rättegångsdokument är felarkiverade eller saknas, med utbredd användning av hög human touch-metoder för att klassificera och verifiera dokument[1]

Översikt

Medlem i klinikteamet registrerar klientdata

Pipelinen för kliniska prövningar är intäktslivlinan för Life Science-företag. Medan testdokumentation ofta fångas i elektroniska datainsamlingslösningar (EDC) kvarstår höga mänskliga beröringsprocesser, vilket gör att organisationer hanterar miljontals poster med liten insikt i innehåll eller sammanhang. Som ett resultat blir dokument felmärkta och felplacerade, vilket påverkar datakvaliteten, ökar antalet frågor och saktar ner vägen till databaslås.

Clinical Data Intelligence for Life Sciences lösningar möjliggör effektiv och intelligent datainsamling och klassificering, vilket minskar fel och påskyndar registreringar.

 

Viktigaste fördelarna

Påverka verksamheten och uppnå bättre resultat.

Läs översikten
 • Minska kostsamma förseningar

  Undvik motgångar när du kommer ut på marknaden för Life Sciences New Medical Entities (NME) med intelligent programvara för hantering av kliniska data för att korrekt komma till arkivering, snabbare.

 • Förbättra testdatakvaliteten

  Minska dataavvikelser, frågor och fel genom att få metadata av hög kvalitet från höga volymer och format av ostrukturerad data med klinisk dataintelligens.

 • Uppfyll stränga efterlevnadskrav

  Minska risken med kompatibla kliniska datahanteringstjänster som stödjer policyskaparnas krav på regulatoriska revisioner och rapportering.

 • Ta itu med växande Life Science-testkomplexitet

  Öka effektiviteten och smidigheten för kliniska datahanteringstjänster för biologiska läkemedel och personlig medicin i decentraliserade prövningar.

 • Tillämpa insikter på framtida tester

  Gör det möjligt för datavetare att på ett intelligent sätt extrahera data från Life Sciences kliniska prövningar och dra nytta av insikter för förbättringar av prövningen.

Verksamhetens effekter

 • Data noggrannhet

  Att manuellt hantera stora volymer kliniska prövningsdata är tidskrävande. Hög mänsklig beröringsprocesser är benägna att fel, försämrar datakvaliteten och saktar ner processer ytterligare. Spara tid på att hantera klinisk data med automatisk datainsamling.

 • Dataklassificering

  Anmälningstiderna är snäva och lämnar ingen tid att slösa. Att söka efter felmärkta och felplacerade kliniska prövningsdokument tar upp värdefull tid. Identifiera, klassificera och hantera kliniska data exakt för att möta deadlines och komma ut på marknaden först.

 • Databaslås

  Analys, rapportskrivning och arkivering beror på slutförandet av kliniska datauppsättningar. Saknade eller ofullständiga metadata är svåra att hitta med manuella processer och datasilos, vilket försenar slutförandet. Automatisera och effektivisera för att snabbare komma till databaslås.

 • Testinsikter

  Trender dolda i data från kliniska prövningar kan vara nyckeln till förbättrad innovation. Frånkopplade system och klassificeringsprocesser saknar kvalitetsmetadata för att upptäcka dem. Upptäck nya prövningsinsikter med klinisk dataintelligens.

 • Befintliga systeminvesteringar

  När systemen är siloförsedda finns det flera lösningar att underhålla. Resurser lägger tid på teknikstöd snarare än innovation. Anslut biovetenskapssystem för att maximera investeringar och minimera underhåll.

Se infografiken

Utforska komponenterna i lösningen

Produkter

Lös Clinical Data Intelligence for Life Sciences utmaningar med OpenText.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar end-to-end-lösningsimplementering med omfattande tekniktjänster för att förbättra systemen.

Clinical Data Intelligence for Life Sciences resurser

En stegvis metod för att uppnå klinisk dataintelligens

Läs bloggen

2022 förutsägelser för life science-industrin

Läs bloggen

Gå bortom data och lös utmaningar i kliniska prövningar

Läs vitboken

Vad är nästa steg för AI i Pharma?

Läs vitboken

Att driva insikter, förbättra patientresultaten

Läs vitboken

fotnoter

 1. [1] Klinisk forskare, COVID-19 skapar ett akut behov av fjärrövervakning i kliniska prövningar, Maj 2020